Algemene voorwaarden

DutzFloors is aangesloten bij de CBW (Centrale Branchevereniging Woning). Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden (download hier) zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.

Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering
De kosten van aflevering voor een houten vloer in Nederland bedraagt €85,- Onderhoudsartikelen en overige accessoires zijn variërend zie hiervoor kopje verzendkosten.

Wijze van aflevering
Tijdens het bestelproces via onze webshop kun je verschillende keuzes maken voor de wijze van aflevering; ophalen, bezorgen en plaatsen van de vloer.

3.1 Door DutzFloors wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering. 
 


3.2 De levering geschiedt af bedrijf. 
 


3.3 Zodra de roerende zaken het bedrijf verlaten zijn deze voor rekening en risico van de wederpartij. 


3.4 Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd bij het opgegeven adres van de wederpartij dan zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. 
 


3.5 De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

Bezorgen/afhalen van de bestelling
DutzFloors werkt samen met een transportbedrijf. Dit transportbedrijf bezorgt door heel Nederland, Belgie en op aanvraag ook in andere Europese landen. Op de afgesproken leverdatum word je een uur voor de geplande levering van de bestelling gebeld zodat er eventueel nog tijd is om naar het afleveradres te gaan. De goederen worden tot op de stoep geleverd. Je kunt de bestelling in principe op elke door de week gewenste werkdag laten bezorgen.

Let op: Je dient bij de aflevering de goederen op uiterlijke gebreken te controleren en eventuele schade op de vrachtbrief te vermelden alvorens je deze aftekent. Dit in verband met een eventuele aanspraak op schade. Als een vloer eenmaal is gelegd is reclameren niet meer mogelijk.

Betalingscondities
Alleen onder rembours dien je 15% aan te betalen. Als je met Ideal betaalt dan ontvang je 2% betalingskorting.

6.1 Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag te hebben betaald of bij Rembours dit gepast contact te betalen aan de chauffeur.

6.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft DutzFloors het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 25% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag. 
 


6.3 De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Betalingswijze
Betalingen vinden plaats binnen de beveiligde betaalmogelijkheden van Omnikassa.

Betaling via IDeal
IDEAL is een veilige betaalmethode en is gebaseerd op internetbankieren. Dit betekent dat je kunt afrekenen in je vertrouwde betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van je bank. Je gebruikt bij de betaling dezelfde hulpmiddelen als bij een betaling via internetbankieren (bijvoorbeeld Random Reader bij Rabobank en e.dentifier bij ABN AMRO). De betaling wordt direct ten laste van je betaalrekening uitgevoerd. In dat opzicht lijkt het op een pinbetaling. Als je beschikt over internetbankieren bij één van de deelnemende banken, kunt je met IDEAL betalen. Hiervoor hoef je je niet apart aan te melden. De bestelling zal worden verzonden, de IDeal betaling is afgerond en er een leverdatum afgesproken of er wordt hierover contact met je opgenomen.

CreditCard

Je kunt ook met je CreditCard betalen. Hierbij worden de MasterCard en Visa Creditcards geaccepteerd;Als je met CreditCard wenst te betalen, kies je in het betaalscherm voor de optie CreditCard. Volg verder de instructies van de internetkassa.

Betaling vooraf per bank
Voor levering van de goederen kunt je per bank het geld overschrijven naar banknummer NL46 RABO 0102071454 tnv DutzFloors. De goederen zullen worden verzonden zodra het geld is bijgeschreven en er een leverdatum is afgesproken.

Betaling onder rembours (contante betaling bij aflevering)
Dit betreft een contante betaling aan de chauffeur. Dit dient te gebeuren met gepast geld. Voor het betalen onder rembours tot 30 kilo wordt €14,95 per aflevering in rekening gebracht.

Voor het afleveren van een houten vloer wordt €29,50 extra in rekening gebracht.

Contante betaling bij afhalen
Bij het afhalen van de goederen in Heerenveen kun je uitsluitend met gepast geld betalen.

Indien er nog vragen zijn over de wijze van betalen bij een eventuele bestelling dan beantwoorden wij dat graag telefonisch 0512-212414 of per mail info@dutzfloors.com.

Levertermijnen en aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door jou opgegeven adres.

Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zul je hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht, toch uiterlijk binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij je te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Zichttermijn en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heb je een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn dien je de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig te behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of je het product wilt behouden. Wanneer je van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij jou daarvan melding te maken via info@dutzfloors.com. Tevens verzoeken wij je de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren.

Retouradres:

T.a.v DutzFloors

Hoofdstraat 6

9244 CN Beetsterzwaag

Bezoekadres:

DutzFloors

Neptunes 11-1

8448 CN Heerenveen

Retournering van de goederen komt voor eigen rekening en risico. Terugbetaling van door jou reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop. Uiteraard kan een reeds gelegde vloer niet worden geretourneerd. Tip check dus altijd of de juiste vloer is afgeleverd voordat hij wordt gelegd. Vandaar dat ook getekend dient te worden voor ontvangst.

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kun je als volgt melden:

Via onze mail info@dutzfloors.com of telefonisch 0512-212414

Privacy
Je gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien je onze website bezoekt, dan herkent onze webserver jouw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die je op onze website heeft geraadpleegd. Ook als je op onze website zelf informatie hebt achtergelaten, bijvoorbeeld over door jou bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op jouw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en je op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen.

Wij stellen je persoonsgegevens niet beschikbaar aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om je persoonsgegevens te raadplegen.

Wij gebruiken geen cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan je doelmatiger en geïndividualiseerd te maken. Indien je bezwaar hebt tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kun je contact met ons opnemen via info@dutzfloors.com. Op eerste verzoek zullen wij jouw gegevens verwijderen.